Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tyskielampy.pl zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy LFA Mateusz Gutowski ul.Przemysłowa 60, 43-100 Tychy REGON: 241746081, NIP: 6462793110 kontakt tel. kom +48 508 868 215
1.2 Stroną dokonującą zamówienia i zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem.

1.3 Stroną zajmującą się obsługą Klienta w szczególności przyjmującą, potwierdzającą i realizującą zamówienia jest firma LFA Mateusz Gutowski zwana w dalszej części Administratorem.

1.4 Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

1.5 Ceny produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT i wliczoną opłatę KGO) i są wyrażone w złotych polskich.

1.6 Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą różnić się nieznacznie od ich rzeczywistych produktów ze względu na zastosowane przez producenta technologie drukarskie i fotograficzne, skutkujące fałszywym odzwierciedleniem barwy lub odcienia tych produktów.

2.ZAMÓWNIENIA

2.1 Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Administratora na stronie Sklepu.

2.2 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.3 Zakupione produkty w Sklepie są doręczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.4 Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

2.5 W sytuacji podania przez zamawiającego błędnych danych w formularzu zamówienia, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi zamawiający.

3.DOSTAWA I KOSZTY

3.1 Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski tylko firmą kurierską UPS (przy wysyłce zagranicznej prosimy o kontak mailowy w celu wyliczenia kosztów przesyłki).

3.2 W przypadku realizacji większych zmówień, Administrator jest uprawniony w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.

3.3 Przy zamówieniach, których wartość przekracza kwotę 1000 zł, Administrator może rozpocząć ich realizację po wcześniejszym uiszczeniu przez Klienta zaliczki w wymiarze 25 % ceny zamówienia, jednak nie mniej niż w kwocie 250 zł.

4.GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

4.1 Produkty prezentowane w Sklepie są objęte gwarancją.

4.2 W chwili odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca winien sprawdzić czy opakowanie z produktem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

4.3 Po odbiorze przesyłki należy w terminie 7 dni dokonać oględzin zakupionego towaru celem ustalenia jego kompletności, w przypadku jakichkolwiek braków należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

4.4 W przypadku reklamacji wadliwy produkt należy zapakować w opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje, itp.) i skontaktować się z Administratorem.

4.5 Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopie dowodu zakupu oraz opis problemu.

4.6 Jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (np. z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

4.7 Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.8 Wzór pisma do złożenia stosownego oświadczenia można pobrać z www.federacja-konsumentow.org.pl/wzory/19.doc

4.9 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Złożone zamówienie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r.)

5.2 Dane te są chronione i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

5.3 Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Dane Klienta nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

5.4 Prezentacja zawartości Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

5.5 Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

5.6 Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie ustawy.

5.8 Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2014 r

Thanks!

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.